• När: 2016
  • Kvm: 82
  • Recept: TZ-Gudö
  • Beställare: Skå Entreprenad AB