• När: 2011 sommaren
  • Kvm: 215
  • Vad: golv och trappor
  • Material och färger: grön cementgrund med svart, vit och grå stenblandning
  • Kund: SL AB Storstockholms Lokaltrafik
  • Arkitekt: Aperto Arkitekterbyggkonsulter AB