• När:
  • Kvm: 700
  • Vad: golv och trappor
  • Material och färger: grå cementgrund med svart, röd och grå stenblandning
  • Kund: SL AB Storstockholms Lokaltrafik
  • Beställare: Skanska